Hiển thị tất cả 2 kết quả

Kính cận bơi là loại kính bơi lắp mắt cận dành cho người bị cận thị. Đúng như tên goi của nó, kính bơi nhằm phục vụ hoạt động bơi lội cho người cận. Sản phẩm giúp người cận thị có thể thoải mái bơi lội mà không hạn chế tầm nhìn.