Hiển thị tất cả 4 kết quả

Kính cận thể thao dành cho người bị cận chơi thể thao và vận động cường độ cao. Với thiết kế đặc biệt, kính cận giúp người chơi thể thao, đá bóng thoải mái vận động. Kính thể thao thiết kế ôm sát phù hợp với người bị cận chơi bóng đá.