Showing 1–80 of 172 results

Kính chống ánh sáng xanh ngăn chặn ánh sáng xanh có hại tiếp cận với mắt. Kính cận giúp ngăn chặn đến 90% ánh sáng xanh có hại cho mắt. Giúp cho mắt không bị tia sáng xanh làm đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

Để biết về kính chống ánh sáng xanh, trước tiên ta nên tìm hiểu về tác hại của ánh sáng xanh tới mắt:

  • Ánh sáng xanh gây tổn thương vỗng mạc,làm giảm thị lực.
  • Ánh sáng xanh gây đục thủy tinh thể.
  • Ánh sáng xanh gây rối loạn giấc ngủ, gây ung thư võng mạc, ung thư vú và tuyến tiền liệt.
  • Gây rối loạn nội tiết tăng nguy cơ béo phì.
  • Gây giảm trí nhớ, làm tiếp thu chậm và không tập trung.
  • Tăng khuynh hướng trầm cảm.

Nguồn phát ánh sáng xanh: Từ điện thoại thông minh, tivi, máy tính và thiết bị điện tử.

Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫350,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫1,600,000.Current price is: ₫800,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫300,000.Current price is: ₫180,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫220,000.
Sale!
Original price was: ₫450,000.Current price is: ₫139,000.
Sale!
Original price was: ₫300,000.Current price is: ₫180,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫145,000.
Sale!
Original price was: ₫1,500,000.Current price is: ₫750,000.
Sale!
Original price was: ₫450,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫700,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫650,000.Current price is: ₫230,000.
Sale!
Original price was: ₫1,200,000.Current price is: ₫800,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫220,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫220,000.
Sale!
Original price was: ₫450,000.Current price is: ₫159,000.
Sale!
Original price was: ₫450,000.Current price is: ₫175,000.
Sale!
Original price was: ₫350,000.Current price is: ₫143,000.
Sale!
Original price was: ₫1,200,000.Current price is: ₫380,000.
Sale!
Original price was: ₫700,000.Current price is: ₫380,000.
Sale!
Original price was: ₫650,000.Current price is: ₫350,000.
Sale!
Original price was: ₫650,000.Current price is: ₫350,000.
Sale!
Original price was: ₫650,000.Current price is: ₫300,000.
Sale!
Original price was: ₫350,000.Current price is: ₫180,000.
Sale!
Original price was: ₫1,600,000.Current price is: ₫800,000.
Sale!
Original price was: ₫1,200,000.Current price is: ₫800,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫500,000.Current price is: ₫280,000.
Sale!
Original price was: ₫1,200,000.Current price is: ₫800,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫220,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫230,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫189,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫189,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫220,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫1,050,000.Current price is: ₫450,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫220,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.
Sale!
Original price was: ₫750,000.Current price is: ₫250,000.